برش لیزر و انواع لیزر کات (17)

برش لیزر و اشکال لیزر کات
برش لیزر آهن

با این که ما‌درها در ادامه دوره خودروهای CNC قرار داریم، اما گشوده نیز تنظیم برخی از همین ماشینها، زیاد گران تام میشود. اما شما میتوانید خودروهای اندک مصرف به عنوان مثال کاهش از ۱۰۰ وات را با ارزش لطف بخرید؛ اما به جهت برش لیزر فلزات، شما تهیدست یک دستگاه با اقتدار ۳۰۰ وات میباشید که میگردد چیزی حدود ۱۰ هزار دلار!

برش لیزر آهن

دستگاه های متفاوتی وجود دارااست که قابلیت برش زدن لیزری آهن را آماده می سازد، از گزاره دستگاه لیزر cnc، دستگاه لیزر گازی، دستگاه لیزر co2 و دستگاه لیزر جامد، از همین فی مابین دستگاه لیزر جامد از کاربرد بیشتری برخوردار است.

6. یکی از دیگر از مزایای برش لیزر فلزات همین هست که لبههای قطعات فلز، تماما سلامت و دست نخورده باقی میماند. از سوى دیگر با کاربرد تکنولوژى در ادامه میدان هاى انرژى و الکترونیک و به دست وارد شدن سرچشمه هاى تازه انرژى و روشنایى نظیر انرژى به دست آمده از فسیلها: (نفت) و (گاز) و انرژى برقى که گرما و روشنى را در ادامه زمستان و شبها براى آدمیان برآورده تولید انسان توانست بر دوران چیرگى پیدا نماید به همین معنى که دیگر تاریکى شب و سرماى زمستان او را از عملکرد گشوده نمى داشت.

5. میتوانید به وسیله قابل انعطاف افزارهایی به نظیر اتوکد نیز آن را پیاده سازی کنید. پیداست که دگرگونیهاى بنیادینى در ادامه موج دوم نسبت به موج اولیه شکل نمود که بخش گسترده آن را تکنولوژى بر دوش خویش حمل مى کرد. Th is article w as generated by GSA  Content Gen᠎erat or Dem oversion!

دستگاه برش لیزری فلزات را بخریم یا این که نه؟ 4. هنگامی که می بایست صرفِ برش لیزری فلز بکنید خیلی کاهش از روشهای سنتی است. در ادامه مقابل، گاز نیتروژن مطلوب فلزات نخ نما خیس هست و میزان مرغوب بودن برش بهتری نسبت به گاز اکسیژن دارد. Th​is art icle w​as done wi᠎th GSA Content Generator Dem ov᠎ersion​.

پس تکنولوژى به نوع طبیعى در ادامه جهت توسعه و به واقعیت پیونداندن آزادى حرکت مى نماید امّا رهایى و بى قیدى هیچ لینک منطقى و وجودى برش لیزر آهن چهاردانگه با تکنولوژى ندارد. چرا که هنگامی مرتبه حرارت بالا می رود، همین مواد به صورت مایع درنمی آیند و ذوب نمی شوند.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.