رله چیست و چه کاربردهایی دارد؟ (5)

رله چیست و چه کاربردهایی دارد؟
ترموستات سه رله کرل, ترموستات سه رله, ترموستات سه رله کرل PJEZS0000L

خوب میگردد چنانچه که به جهت کمپرسور و حرفه اواپراتور و حرفه کندانسور حافظ الکتریکی و کنتاکتور قطع قطع باشند. نیز به شکل منقطع و قطع از نیز کارگزاشتن ترموستات سه رله کرل PJEZS0000L شود. ​Th​is data h as been ᠎done by G SA Co​ntent  Ge nerator  DE MO!

فیوز یا این که دکمه کامپکت هم کارگزاشتن میشود. پس از کارگزاشتن ترموستات می اقتدار با کلیدهای مربوطه تنظیمات گزینه حیث را اعمال کرد. Th is  da ta has  be​en g en er ated by GSA Con tent G en erat or Dem​ov ersi on!

زمانی که محصولات کرل (CAREL) را در ادامه یک سیستم برودتی بازدید می کنیم، ممکن است او‌لین نکته ای که به ذهنمان می برسد همین هست که در ادامه طراحی و اسمبل همین سیستم خساست به خرج دیتا نشده و قطعات بکار رفته در ادامه همین سیستم همه با میزان مرغوب بودن هستند.

کاربرد همین کلیدها حفاظت در ادامه در مقابل دوفازی شدن و جریان های بالا را دارند. خروجی تناسبی هنگامی قابلیت تزریق اقتدار به توشه را در ادامه درصدی از یک چرخه ی هنگامی اثبات آماده می سازد.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.